Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

30 Mart 2014 Seçimleri ve Türkiye’de Gidişat

«Dünyadaki yeni dalga savaştɪr. Savaş, emperyalist sistemin olmazsa olmaz bir ürünüdür ve emperyalizm bugün her zamankinden daha fazla dini/etnik/coğrafi sorunlarɪ kullanarak, ülkesel ve bölgesel savaşa ihtiyaç duymaktadɪr. Bu ürün, yani savaş, olmadan sistemin varlɪğɪ tehlikededir.

Tehlikeyi savmak için savaşlarɪ hazɪrlamak, uygulamak ve bu şekilde, birincisi; normal seyir içerisine bɪrakɪlɪrsa sisteme karşɪ yönelecek başkaldɪrɪlarɪ, bu başkaldɪrɪlarɪn toplumsal enerjisini kendisine zarar vermeyecek bir şekilde halklarɪ birbirine boğazlatmeya kanalize etmiş olacak, ikincisi; silah depolarɪnɪ boşaltmɪş ve bu arada yeni silahlarɪnɪ denemenin ve geliştirmenin fɪrsatɪnɪ bulacak, üçüncüsü; savaşlarɪn neden olduğu enkazɪ ortadan kaldɪrmak için yatɪrɪm ve iş alanlarɪ açmɪş olup fiziksel sɪnɪrlarɪna ulaşan ve çalɪşmaz hale gelen sisteme kɪpɪrdama imkânɪ yaratmɪş olmak.
Çok kɪsa olarak dile getirdiğim bu düşünce, günümüzde emperyalizmin temel egemenlik ve yaşamsal yönelimidir. Eğer bu düşünce d…

KUTÜSCH 22. OLAĞAN KONGRESİNE SUNULAN FAALİYET RAPORU

Değerli üyelerimiz
Yarım asırlık derneğimiz 22. Olağan Kongresi’ni sizin değerli çalɪşmalarɪnɪz ve katkılarınızla gerçekleşiyor. Şu ana kadarki dernek başkanɪ olarak, yönetim kurulu adɪna hepinize teşkkür ediyorum.
Değerli üyelerimiz, derneğimizin 21. Kongresi 3 Mart 2013 tarihinde gerçekleşti. Sizlere geçen Kongre’den bu yana yaptığımız faaliyetlerin ve hedeflediğimiz ama yapamadɪklarɪmɪzɪn özetini sunuyoruz:
-Mart 2013’te Dünya Emekçi Kadɪnlar Günü dolayɪsɪyla gündeme getirilen „Sisteme Karşı Kadın Olmak“ konulu toplantɪmɪzda bayan üyelerimiz (Tülay, Türkan, Mukaddes) konuştu, konuyu tartɪştɪrdɪ.
-„Günümüzde Kapitalizm ve Ötesi“ konusunu Teslim ve Sadɪk arkadaşlarɪmɪz hazɪrladɪ, Nisan 2013’de konuştu, tartɪştɪrdɪ. Bir hafta sonrasɪnda, yani 28 nisan 2013‘de „Konfliktbüro Bern“ burada bize kurumlarɪnɪ tanɪtan bir bilgilendirme toplantɪsɪ yaptɪ.

-Mayɪs 2013’de, Türkan, Mukaddes ve Tülay arkadaşlarɪmɪz „Anneler Ağlamasɪn“ dediler ve bu konuda bir bilgilendirme toplantɪsɪ yaptɪlar.

-Haziran …

WER DIE PROBLEME DER KAPITALISTISCHEN PRODUKTIONSWEISE AUFHEBEN WILL, MUSS VOR ALLEM FÜR DIE AUFHEBUNG DES KAPIALISTISCHEN SYSTEMS SEIN

Die Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut, Repression, Krieg, Migration, zu nehmender Nationalismus und Rassismus u.a. sind Folgen der kapitalistischen Produktionsweise.

Auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise zu bleiben und versuchen solche Probleme, die auf dieser Basis entstanden sind, aufzuheben ist vergeblich. Im Kapitalismus in seiner Endstation sind Verbesserungen für die Massen nicht mehr möglich. Der Unterschiede unter den linken und rechten Politiker, die nicht gegen den Kapitalismus sind sondern sich mit seinen Folgen konfrontieren, existieren nicht mehr in Taten, sondern nur noch in Worten.
Karl Marx schrieb:«Der Standpunkt des alten Materialismus ist die ›bürgerliche‹ Gesellschaft; der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft, oder die vergesellschaftete Menschheit.»
Welchen Standpunkt haben wir? Solange wir den ersten Standpunkt haben, werden wir die verlorene Seite sein. Solange das kapitalistische Gesellschaft weiter lebt, werden auch ihre Probleme weiter …

Zulme Karşı Birlik Konseri’nde KUTÜSCH Adına Yapılan Konuşma Metni

Değerli dostlar,

Bern Alevi Kültür Merkezi (BAKM) ile Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği’nin (KUTÜSCH) birlikte organize ettikleri „Zulme Karşı Birlik Konseri“ne hoş geldiniz, gelen herkese teşekkür ediyorum. İki teşekkürüm daha var. Birinci teşekkürüm; Kardeş Türküler ve Erdoğan Emir’i Anadolu ve Mezopotam’yadaki sanatsal gelişmelere yaptıkları katkılarından ve gecemize iştirak etmelerinden dolayı derneğimiz Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği (KUTÜSCH) adına kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm; Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği (KUTÜSCH) 28 Şubat 1988’de kuruldu. Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği’nin amacı, farklı toplumsal güçlerin bir araya getirilmesi, karşılıklı olarak kültürlerinin, tecrübelerinin ve mücadelelerinin canlı yönlerinin birliğini sağlamak yolunda katkı sunmaktır, birleştirici olmaktır. İnsanlar arasında din ve milliyet gözetmeden dostluk ve kardeşliği pekiştirmektir. KUTÜSCH, yarım asırdır yaşayan bir dernek; bir hafta sonra dern…

WIR PROTESTIEREN GEGEN STAATSGEWALT IN DER TÜRKEI UND ÜBERALL AUFS SCHÄRFSTE

Aus der Presse:
Neue Zürcher Zeitung / 01. Juni 2013
Gewaltsames Vorgehen der Polizei, Verletzte bei Protest gegen Erdogan

In der türkischen Metropole Istanbul ist die Polizei mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen die Neugestaltung eines Park im Stadtzentrum protestierten. (Reuters) Bei Protesten gegen die konservative Regierung des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei in Istanbul gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten am Freitag im Gezi-Park am zentralen Taksim-Platz im europäischen Teil von Istanbul Tränengas und Wasserwerfer gegen mehrere hundert Demonstranten ein. Nach Angaben eines Ärzteverbandes wurden mehr als 100 Personen leicht verletzt.
Eine wachsende Zahl von Demonstranten hatte in den vergangenen Tagen den Park besetzt. Sie wollten damit die Abholzung von Bäumen verhindern. (…)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------…
DIE MENSCHLICHE

GESCHICHTE

BEGINNT JENSEITS

DES NATIONALISMUS


KURDISCH-TÜRKISCH-SCHWEIZERISCHER KULTURVEREIN

KUTÜSCH

Kapitalizmin Sonu: Spekülatif Kapitalizm

– Sermaye ve Ücretli Emeğin Sonuna Dair – Yɪllanmɪş ve bilinen bir bilgi: Her şey doğar, büyür, yaşlanɪr ve ölür. Bugünkü tüm toplumsal dokulara hakim olan sermaye ve ücretli emek de öyle.

Marks «Ulaştığım ve ulaşıldıktan sonra incelemelerime kılavuzluk eden genel sonuç, kısaca şöyle özetlenebilir: Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, kaçınılamaz bir şekilde, aralarında kendi arzularından bağımsız, belirli ilişkilere girerler; yani, onların maddi üretim güçlerinin belirli bir gelişme seviyesine uygun üretim ilişkilerine girerler. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun ekonomik yapısını oluşturur, yasal ve siyasal üst yapının yükseldiği ve belli sosyal bilinç biçimlerinin tekabül ettiği gerçek temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı, sosyal, siyasal ve entelektüel hayatın genel sürecini belirler. İnsanların yaşam biçimini belirleyen bilinçleri değildir; ama, onların bilincini belirleyen sosyal yaşam biçimleridir. Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üreti…