Kayıtlar

Nisan, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsanlɪk Tarihinin Başlangɪcɪ KOMÜNİZM, Sadɪk Kolusarɪ

İnssanlɪk Tarihi’nin başlangɪcɪndan söz ediyorsak, bunun bir de öncesi vardɪr; yani İnsanlɪk Öncesi Tarih. Söz konusu olan, insanɪn var oluşundan bu yana uzun ince bir yolda, insani değerlere dayalɪ bir yaşam tarzɪnɪ hedefleyerek ilerlemesidir. Bu hedefe vardɪğɪ an İnsanlɪk Tarihi başlamɪş olacaktɪr; öncesi insanɪn İnsanlɪk Öncesi Tarihi’dir. Kimse bu ilerleyişi durduramaz; mevcut durum yerinde sayamaz. Friedrich Engels (1820 – 1895) bu durumu kapitalist üretim üzerine söylediği şu sözleriyle belirgin bir şekilde ifade etmektedir:
«Kapitalist üretim sabit (stabil) olamaz, gelişmek ve genişlemek zorundadɪr, veya ölmek zorundadɪr.»İngiltere’de İşçi Sɪnɪfɪnɪn Durumu’nun 1982 yɪlɪndaki ikinci baskɪsɪna önsöz (Sadɪk Kolusarɪ’nɪn almancadan tercümesi)
İnsanlɪk Tarihi veye İnsanlɪk Toplumu’na yaklaşɪmlarɪnɪ / anlayɪşlarɪnɪ Karl Marks (1818 – 1883) şöyle yazɪya döker:
«10. Eski materyalizmin bakɪş açɪsɪ “burjuva” toplumudur; yeni materyalizmin bakɪş açɪsɪ ise İnsani Toplum’dur veya toplumsallaşm…