Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

24. KONGRE CAGRISI / EINLADUNG ZUR 24. KUTÜSCH-JAHRESVERSAMMLUNG

Resim
KUTÜSCH 24. OLAĞAN GENEL KONGRE ÇAĞRISI Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde can verenleri saygɪyla anɪyoruz
KUTÜSCH için kültür demek, direniş demektir; ayrɪmcɪlɪğa, dɪşlamaya, baskɪ ve sömürüye karşɪ olmaktɪr. İnsanlar arasɪnda direnişçi kültürü yaygɪnlaştɪrmak, cins, sɪnɪf ve sermaye baskɪsɪna karşɪ durmak, fakat kimlik temelli ayrɪmcɪlɪğɪ her yerde mahkum etmek derneğimizin temel özelliklerinden biridir. Dünyadaki gelişmelere, evrensel bir tahlil ve pratikle yanɪt vermeyi benimser; mikro düzlemlere hapsolmayɪ ve kimlikler temelinde ayrɪşmayɪ redder.(KUTÜSCH internet sayfas

DEMO gegen Rassismus – 26.2. in Bern

Resim
DEMO gegen Rassismus – 26.2. in BernPubliziert am16. Februar 2016vonrjadmin Wir unterstützen die Demonstration gegen Rassismus und die Durchsetzungsinitiative. Hier der Aufruftext des Bleiberecht Bern: Die SVP steigert mit ihrer neuesten rassistischen Angstkampagne die Hetze gegen einen bestimmten Teil der Gesellschaft. Ziel der Initiative ist, für Bewohner*innen der Schweiz ohne Schweizer Pass eine Sonderjustiz zu schaffen. Bei kleinsten Gesetzesbrüchen werden sie ausgeschafft. Die Initiative verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention: Menschen vor dem Gesetz anders zu behandeln, weil ihre Eltern oder Grosseltern woanders geboren wurden, ist rassistisch! Wehren wir uns gegen Rassismus und rassistisch motivierte Hetze! SVP und „Durchsetzungs-Initiative“angreifen!
////////////
Ausschaffen heisst Verschleppung: Weil Schlepper*innen für Flüchtende oft das einzige Mittel sind, um ihr Zielland im Innern der Festung Europa zu erreichen, können Schlepper*innen Flüchtende schamlo…

Rassismus ist keine Meinung

Resim

Gidişat neyi gösteriyor?, Sadik Kolusari

Ortadoğu bölgesinde, özelde de Kürdistan’daki gelişmeler global kapitalizmin durumundan bağɪmsɪz ele alɪnɪrsa doğru değerlendirilemez. Bu anlamda kɪsaca kapitalist sistemin durumunu hatɪrlatarak Ortadoğu’daki gelişmeleri bu hatɪrlatmaya bağlɪ olarak değerlendirmek ve Türkiye ile Kuzey Kürdistan’daki gidişatɪn neyi gösterdiğini anlatmaya çalɪşɪrken hepimizi ilgilendiren Abdullah Öcalan önderlikli kürt hareketinin yeni paradigmasɪ hakkɪnda da kɪsaca bilgi vereceğim.
Sistemin Sɪnɪrlarɪ
Kendisinden önceki tüm sistemler gibi kapitalist sistem gelişiminin de sɪnɪrlarɪ vardɪr ve bu sɪnɪrlar 1970’li yɪllarɪn ortalarɪndan bu yana kendisini açɪkça göstermektedir. Bu bağlamda 1973 ve 1979’daki petrol krizlerinie, bunlarɪ takiben 1982’deki Meksika krizini, 1997’de Asya krizini, 1998’deki Rusya ve 1999’daki Brezilya ile 2000’deki Arjantin krizlerini görmek gerekiyor. Ayrɪca 2008’de patlak vererek halen devam eden finansal kriz ve Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde karşɪl…