KUTÜSCH 22. OLAĞAN KONGRESİNE SUNULAN FAALİYET RAPORU


Değerli üyelerimiz

Yarım asırlık derneğimiz 22. Olağan Kongresi’ni sizin değerli çalɪşmalarɪnɪz ve katkılarınızla gerçekleşiyor. Şu ana kadarki dernek başkanɪ olarak, yönetim kurulu adɪna hepinize teşkkür ediyorum.

Değerli üyelerimiz, derneğimizin 21. Kongresi 3 Mart 2013 tarihinde gerçekleşti. Sizlere geçen Kongre’den bu yana yaptığımız faaliyetlerin ve hedeflediğimiz ama yapamadɪklarɪmɪzɪn özetini sunuyoruz:

-       Mart 2013’te Dünya Emekçi Kadɪnlar Günü dolayɪsɪyla gündeme getirilen „Sisteme Karşı Kadın Olmak“ konulu toplantɪmɪzda bayan üyelerimiz (Tülay, Türkan, Mukaddes) konuştu, konuyu tartɪştɪrdɪ.

 
-       Günümüzde Kapitalizm ve Ötesi“ konusunu Teslim ve Sadɪk arkadaşlarɪmɪz hazɪrladɪ, Nisan 2013’de konuştu, tartɪştɪrdɪ. Bir hafta sonrasɪnda, yani 28 nisan 2013‘de „Konfliktbüro Bern“ burada bize kurumlarɪnɪ tanɪtan bir bilgilendirme toplantɪsɪ yaptɪ.


-       Mayɪs 2013’de, Türkan, Mukaddes ve Tülay arkadaşlarɪmɪz „Anneler Ağlamasɪn“ dediler ve bu konuda bir bilgilendirme toplantɪsɪ yaptɪlar.
 

-       Haziran 2013’de Geleneksel KUTÜSCH PİKNİĞİ’yle güzel bir gün geçirdik.

 
-       Temmus ve Ağustos aylarɪnda tatillerimizin zevkini çɪkardɪk, özlemlerimizi gidermeye çalɪştɪk.

 
-       Eylül ayɪnda Herzogstrassenfest’e Döner Kebap ve Gözleme Standɪ ile katɪldɪk. Üyelerimizin dayanɪşmasɪna ve birbirlerine olan desteklerine şahit olduk, ikinci gün yağmur yağmasɪna ve döneri yapmamamɪza rahmen kasamɪzɪn yüzü de biraz güldü.
 

-       Ekim ayɪnda Komünist Zarkasyan belgeselini konu edinen bir video gösterimini gerçekleştiremedik, çünkü sorumluluk üstlenen arkadaşɪmɪz Kemal‘in tatil keyfine dokunamadɪk. Fakat Teslim arkadaşɪmɪzɪn „İnsanɪn Kendine Yabancɪlaşmasɪ ve Para“ konulu bilgilendirme toplantɪsɪ gerçekleşti, konu para olunca büyük ilgi gördü.

 
-       Kasɪm ayɪnda Sadɪk arkadaşɪmɪzɪn „Spekülatif Kapitalizm“ konulu bilgilendirme toplantɪsɪ gerçekleşti. Yine Kasɪm’da „33 Jahre Breitsch-Träff“ etkinliğinde derneğimizi tanɪtan almanca bir konuşma metni okuduk.

 
-       Aralɪk ayɪnda Pro Senectute’den Emine Sarɪaslan ve Sara Bissig arkadaşlarɪmɪz „Türkieye ve İsviçre’de Emeklilik Koşullarɪ, Geri Dönüş, Çifte Emeklilik“gibi konularda geniş ve verimli bir bilgilendirme toplantɪsɪ yaptɪlar, ilgiyle izlendi, dinlendi, sorular soruldu, cevaplar alɪndɪ. Aynɪ ayda Ahmet arkadaşɪmɪz tarafɪndan gerçekleşmesi gereken Türkiye’de İnsan Haklarɪ konulu bilgilendirme toplantɪsɪ gerçekleşmedi, sebebi konusund bilgi sahibi değilim. Fakat ay veya 2013 yɪlɪ sonuna doğru Teslim Töre ve Hüseyin Kürekçi arkadaşlarɪmɪz „2013 Yɪlɪ Nasɪl Geçti?“ konusunu değerlendirdiler, tartɪştɪrdɪlar.

 
-       2014 yɪlɪna girdiğimizde Ocak ayɪnda Selim ve Kazɪm arkadaşlarɪmɪz „Türkiye’de Seçimler ve Beklentiler“ konusunu gündeme getirdiler. Haşim Sancar arkadaşɪmɪz 19 Ocak 2014’te 9 şubat oylamasɪ öncesinde bilgilendirme yaptɪ. Aynɪ ay Pro Senectute’nin gerçekleştirmesi gerektiği „İsviçre’de Sigortalar Sistemi“ ertelendi, henüz gerçekleşmedi.

 
-       Yönetim Kurulu olarak, Şubat 2014’te düşündüğümüz panel, konusu ve konuşmacɪlarɪ belirlenemeden kaldɪ, gerçekleşmedi.

 
-       Radyo RaBe’de “Kutüsch’ün Sesi“ yayını bir yıl daha Sadık arkadaşımız tarafından Salı günleri saat 19.00 ile 20.00 arasında, dinlendi veya dinlenmedi, fakat ayda bir yapıldɪ.

 
-       Yemek ve Nöbet Grupları derneğimiz bel kemiği çalɪşmasɪ olarak yapɪldɪ. Hasan ve Mukaddes arkadşlarɪmɪz kendi gruplarɪnɪ iptal edince 9 grupla devam etti.
 

26 yɪldan beri hep beraber ve kesintisiz olarak geliştirdiğimiz KUTÜSCH ORTAMI’nın güzelliklerinden eksik olmayɪn ve geliştirmeye devam diyerek hepinizi yönetim kurulu adɪna selamlɪyorum.

KUTÜSCH Yönetim Kurulu
adına dernek başkanı Sadık Kolusarı       

Bu blogdaki popüler yayınlar