Kayıtlar

Şubat, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DUYURU

17 şubat 2015 günü Kürt Derneği’nden dernek başkanɪmɪza telefon edilmiş ve seçimler ile ilgili bir toplantɪnɪn yapɪlacağɪnɪ ve kendisinin katɪlmasɪ halinde memnun olacaklarɪnɪ iletmişlerdir.
18 Şubat 2015 günü Bern’deki Kürt Derneği’nde bir toplantɪ yapɪldɪ. Toplantɪya dernek başkanɪmɪz katɪldɪktan sonra Yönetim Kurulu üyelerini aşağɪdaki şekilde bilgilendirdi:
a)Toplantɪya çeşitli kurumlar ve kişiler katɪldɪ.
b)Bern Kantonu’nda Halklarɪn Demokratik Partisi (HDP) için destek komisyonu kuruldu.
c)Kurulan Komisyon 20 şubat 2015 Cuma günü ilk toplantɪsɪnɪ yapacak.
d)Komisyona katɪlmak isteyen kurum veya kişiler daha sonraki toplantɪlarda da katɪlabilecek ve böylece Komisyon genişletilebilinecektir.
e)Dernek başkanɪmɪz toplantɪnɪn içeriğinden habersiz olduğunu, ilk kez dün toplantɪ hakkɪnda bilgilendirildiğini ve dolayɪsɪyla önce yönetim kurulunda sorunu dile getireceğini, ancak ondan sonra derneğimizin yaklaşɪmɪnɪn ortaya çɪkacağɪnɪ belirtti.
Hemen toplantɪ arkasɪndan Yönetim Kurulu üyeleri kon…

KUTÜSCH 23. OLAGAN KONGRESI'NI YAPIYOR

Resim
DUYURU:
KUTÜSCH 23. OLAĞAN GENEL KONGRE ÇAĞRISI

KUTÜSCH için kültür demek, direniş demektir; ayrɪmcɪlɪğa, dɪşlamaya, baskɪ ve sömürüye karşɪ olmaktɪr. İnsanlar arasɪnda direnişçi kültürü yaygɪnlaştɪrmak, cins, sɪnɪf ve sermaye baskɪsɪna karşɪ durmak, fakat kimlik temelli ayrɪmcɪlɪğɪ