Kürt Halkɪyla Dayanɪşma Çağrɪsɪ


Yine bir İnsan Haklarɪ Haftasɪ‘nda bulunuyoruz. Yine belirtmemiz gerekiyor ki, İnsan Haklarɪ Türkiye’de itibar görmüyor.

10 Aralɪk 1948’de Paris’te yapɪlan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, İnsan Haklarɪ Evrensel Bildirgesi kabul edildi ve 10 aralɪk Dünya İnsan Haklarɪ Günü olrak kabul edildi.

İnsan Haklarɪ Evrensel Beyannamesi’nin 19. Maddesi’nde şu belirleme yer alɪyor: „Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar“.

Cumhuriyet Gazetesi genel yayɪn yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, ocak 2014’te IŞİD olarak bilinen İslam Devleti’ne silah taşɪyan tɪrlarɪ haber ettiklerinden dolayɪ, 26 Kasɪm 2015 tarihinden beri meşhur Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyorlar. Cumhuriyet 29 mayɪs 2015’te de bu sevkiyatɪ belgeleyen resimler basmɪştɪ. Cumhurbaşkanɪ Recep Tayyip Erdoğan ik gazetici hakkɪnda şikayette bulundu ve onun mahkemeleri de bu iki gazeteciyi tutukladɪ.

 

İnsan Haklarɪ Evrensel Beyannamesi’nin önsözünde „İnsanın istibdat ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması esaslı bir zaruret“ olduğu belirtilir. Buna göre eğer „insan haklarɪnɪn bir hukuk rejimi ile korunmasɪ“ yoksa, insanɪn baskɪya karşɪ ayaklanmasɪ son çare olarak devreye girer ki insani ve ulusal haklarɪ bugüne kadar kabul görmeyen Kürtler için Türkiye’de devlet baskɪsɪna karşɪ ayaklanma bir insan hakkɪdɪr. Başta Diyarbakɪr, Nusaybin, Cizre, Silvan, Derik, Yüksekova olmak üzere kürt yerleşim birimlerinde sokağa çɪkma yasaklarɪ ilan ediliyor, çocuklar ve kadɪnlar dahil insanlar öldürülüyor. Diyarbakɪr Barosu Başkanɪ Tahir Elçi’de, güpegündüz sokak ortasɪnda, büyük bir ihtimal ile polis tarafɪndan, tek kurşun ile vurulup öldürüldü.

Halklarɪn Demokratik Partisi (HDP) bu kirli savaşa karşɪ çok zorlu bir mücadele veriyor. Türk devleti savaştan vazgeçmek istemiyor, kürt halkɪnɪn haklarɪnɪ tanɪmɪyor. Savaşɪn geliştiği yerde, barɪş daha zorlaşɪyor.

1948 yɪlɪndan beri var olan İnsan Haklarɪ Evrensel Beyannamesi’ne Türkiye’deki devletin ne zaman uyacağɪnɪ bilmiyoruz.

Kürt Halkɪnɪn ve Türkiye’deki barɪş hareketi ile dayanişma içerisindeyiz. Tüm Avrupa ve dünya halklarɪnɪ barɪş ve demokrasi için Kürtler ve Türkiye’deki demokratik hareketle dayanɪşmaya çağɪrɪyoruz.

Sadik Kolusari

Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği (KUTÜSCH) Yönetim Kurulu Başkanɪ, Bern/İsviçre

Bu blogdaki popüler yayınlar