KUTÜSCH 23. OLAGAN KONGRESI'NI YAPIYOR


 
DUYURU:
KUTÜSCH 23. OLAĞAN GENEL KONGRE ÇAĞRISI

KUTÜSCH için kültür demek, direniş demektir; ayrɪmcɪlɪğa, dɪşlamaya, baskɪ ve sömürüye karşɪ olmaktɪr. İnsanlar arasɪnda direnişçi kültürü yaygɪnlaştɪrmak, cins, sɪnɪf ve sermaye baskɪsɪna karşɪ durmak, fakat kimlik temelli ayrɪmcɪlɪğɪ her yerde mahkum etmek derneğimizin temel özelliklerinden biridir. Dünyadaki gelişmelere, evrensel bir tahlil ve pratikle yanɪt vermeyi benimser; mikro düzlemlere hapsolmayɪ ve kimlikler temelinde ayrɪşmayɪ redder. (KUTÜSCH internet sayfasɪndan)
 
- 27 JAHRE KUTÜSCH – KUTÜSCH 27 YAŞINDA-
EINLADUNG ZUR 23. KUTÜSCH-JAHRESVERSAMMLUNG
 
Değerli üyelerimiz
 
Derneğimizin 23. Olağan Genel Kongresi, 1 Mart 2015 tarihinde gerçekleşiyor. Derneğimize emeği geçen tüm insanlarımıza teşekkür ederek üyelerimizi ve dostlarɪmɪzɪ Kongremize davet ediyoruz.
 
Kongremizin gündem maddeleri:
1- Açılış ve Divan seçimi
2- Üye katılım kontrolü
3- Faaliyet ve mali Raporların okunması ve yönetimin aklanması
4- Yemek nöbet gruplarının gözden geçirilmesi
5- Yeni yönetim Kurulu’nun seçimi ve kapanɪş
 
Yer:                KUTÜSCH / Breitsch-Träff

Tarih:            1 Mart 2015, pazar günü

Saat:              14.00 – 17.00 
 
Tüm üyelerimizin Kongre tarihinden en az bir hafta önce dernek üye katkısı olan yıllıklarını (her yıl için 50.- Frank), ekteki havale makbuzu ile kontoya yatırmaları rica olunur. Geçen yɪl yɪllɪklarɪnɪ yatɪrmayanlarɪn 100.- Frank yatɪrmalarɪ gerekiyor.
 
Üyelerimizin Kongre’ye zamanında gelmelerini, kongremizin başarılı geçmesini umuyor ve tüm üyelerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
 
 
 
KUTÜSCH
Yönetim Kurulu
 

Bu blogdaki popüler yayınlar