DUYURU


17 şubat 2015 günü Kürt Derneği’nden dernek başkanɪmɪza telefon edilmiş ve seçimler ile ilgili bir toplantɪnɪn yapɪlacağɪnɪ ve kendisinin katɪlmasɪ halinde memnun olacaklarɪnɪ iletmişlerdir.

18 Şubat 2015 günü Bern’deki Kürt Derneği’nde bir toplantɪ yapɪldɪ. Toplantɪya dernek başkanɪmɪz katɪldɪktan sonra Yönetim Kurulu üyelerini aşağɪdaki şekilde bilgilendirdi:

a)    Toplantɪya çeşitli kurumlar ve kişiler katɪldɪ.

b)    Bern Kantonu’nda Halklarɪn Demokratik Partisi (HDP) için destek komisyonu kuruldu.

c)    Kurulan Komisyon 20 şubat 2015 Cuma günü ilk toplantɪsɪnɪ yapacak.

d)    Komisyona katɪlmak isteyen kurum veya kişiler daha sonraki toplantɪlarda da katɪlabilecek ve böylece Komisyon genişletilebilinecektir.

e)    Dernek başkanɪmɪz toplantɪnɪn içeriğinden habersiz olduğunu, ilk kez dün toplantɪ hakkɪnda bilgilendirildiğini ve dolayɪsɪyla önce yönetim kurulunda sorunu dile getireceğini, ancak ondan sonra derneğimizin yaklaşɪmɪnɪn ortaya çɪkacağɪnɪ belirtti.

Hemen toplantɪ arkasɪndan Yönetim Kurulu üyeleri konu hakkɪnda bilgilendirildi ve düşünceleri soruldu.

İki düşünce öne çɪktɪ:

Birincisi, ülkede olup bitenlere seyirci olamayɪz. Bu anlamda KUTÜSCH adɪna komisyonda yer almalɪyɪz, fakat üyelerimizi bağlayɪcɪ bir karar almamalɪyɪz. Her üye istediği biçimde davranabilmelidir.

İkinci görüş ise, derneğimizin farklɪ bileşenleri ve Türkiye ile Kürdistan’daki gidişatɪn olumsuzluğu göz önünde  bulundurularak, bu gidişatɪn aktörleri olan şu veya bu partiyi dernek adɪna desteklemiyoruz. Üyelerimizi olup bitenler hakkɪnda bilgilendirerek, görüş alɪş-verişinde bulunarak, tartɪşarak kendi iradeleriyle davranmalarɪna yardɪmcɪ olacak, merkezi bir karar yerine her bir üyemizin kendi insiyatifini kullanmasɪnɪ en doğrusu olarak görüyoruz.

Yönetim Kurulu oy çokluğu ile ikinci görüşü benimsemiştir.


Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği (KUTÜSCH) Yönetim Kurulu adɪna
dernek başkanɪ Sadɪk Kolusarɪ

Bern, 19.02.2015

Bu blogdaki popüler yayınlar