Wir wollen eine friedliche Lösung und das Zusammenleben

Der von der USA organisierte Krieg im Nahen Osten bereitet sich aus. Die Mietspieler sind viele: Israel, Türkei, Irak, İran, kurdische Autonomiebehörden im Nord-Irak und PKK sowie die weitere Nahen-Osten-Staaten.
Die USA-Besatzung hat bewusst die Voraussetzungen für einen Krieg unter den Völkern geschafft und schafft es weiter. Die Kurden, Schiiten und Sunniten schlachten sich im Irak gegenseitig weiter. Jetzt werden die Völker in der Türkei für einen Krieg gegeneinander vorbereitet. Die Türkei wird ein Schlachthaus, falls dieser Krieg nicht verhindert wird.

Weder im Namen der Selbstverteidigung der Türkei noch im Namen der nationalen Rechte der Kurden darf kein Kurden-Türken-Krieg, der durch die USA organisiert wird, stattfinden. Die Türkei darf kein Schlachthof werden. Wir rufen die kurdischen und türkischen Bevölkerungen sich gegen den Krieg, für ein Zusammenleben auf dem Basis einer friedlichen Lösung mit der Gleichberechtigung zu einigen.

Kurdisch-Türkisch-Schweizerischer Kulturverein
KUTÜSCH

Barışçıl Çözüm Ve Bir Arada Yaşamak İstiyoruz

ABD tarafından organize edilen Ortadoğu Savaşı genişliyor. Oyuna katılanlar çok: İsrail, Türkiye, Irak, İran, kürt federe devleti yetkilileri, PKK ve Ortadoğu’nun diğer devletleri.
ABD işgali, bilinçli olarak halklar arasında savaş koşulları yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Kürtler, şiiler ve sünniler karşılıklı olarak Irak’ta birbirlerini boğazlamaya devam ediyorlar. Şimdi ise Türkiye’deki halkları birbirleriyle savaştırmak için kışkırtıyorlar. Eğer bu savaş önlenemezse Türkiye bir mezbahaya dönecektir.

Ne Türkiye’nin savunma adına ne de kürtlerin ulusal hakları adına, ABD tarafından hazırlanacak olan bir Kürt-Türk-Savaşına izin verilmemelidir. Türkiye mezbahaya çevrilemez. Kürt ve Türk halklarını, savaşa karşı, barışçıl çözüm temelinde eşit haklara dayalı birarada yaşamak için birleşmeye çağırıyoruz.

Kürt-Türk-İsviçreliler Kültür Derneği
KUTÜSCH

Bu blogdaki popüler yayınlar